Tumblelog by Soup.io
 • fizzygood
 • galaxie500
 • evedrien
 • defying-gravity
 • Ooliv
 • aniiron
 • vikkat
 • zusia
 • mooncat
 • lclaaary
 • edhell
 • drobiazg
 • vintagedays
 • a-antimatter
 • szumyztrzaskow
 • imaginacja
 • grumpy
 • Fienrira
 • thebelljar
 • annawanna
 • coldways
 • plikmuzyczny
 • katarzyna
 • RedDrag0n
 • souyon
 • witchery
 • younganna
 • amelinowa
 • womanking
 • dembus
 • maIIory
 • onychophora
 • nimloth
 • chka
 • wielkiciezkislon
 • mmmnn
 • akai-megami
 • sabinek
 • vardia
 • adaamanth
 • herrkammer
 • jackrubbish
 • skull-sutures
 • sfeter
 • not-alice
 • matylda
 • misery000
 • redemptionsongs
 • Iriss
 • bethgadar
 • clickyclick
 • monimich
 • unwelcome
 • guyver
 • zgaga
 • flesz
 • une-raconteuse
 • Fadensuppe
 • birke
 • crochet
 • inanutshell
 • an-enthralled-human
 • demolitionlover
 • PaisleyDoesCosplay
 • makerslounge
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

2978 2e2d 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialadymartini ladymartini
2188 a518 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
4208 557b 420
Meryl Streep by Henry Wolf.
Reposted fromOFFka OFFka viakerosine kerosine
szkoda, że nie ma cię u mnie w łóżku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacrispybones crispybones
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viacrispybones crispybones
2668 35b8 420
Reposted fromnoone97 noone97 vialaparisienne laparisienne
5096 267f 420
Reposted fromaletodelio aletodelio vialaparisienne laparisienne
4102 3c5c 420
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta vialaparisienne laparisienne
9495 7ebf 420
Reposted fromfeels feels vialaparisienne laparisienne
3116 46a8 420
Reposted fromtfu tfu
3118 ccaa 420
Reposted fromtfu tfu
3120 2138 420
Reposted fromtfu tfu
3121 77ec 420
Reposted fromtfu tfu
3125 3e42
Reposted fromtfu tfu
3129 51cb 420
Reposted fromtfu tfu
3140 efa5 420
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl